"Rzadko pamiętał, co mu się śni. Czasem nawet wątpił, czy w ogóle miewa jakieś sny. Ze względu na tryb życia, jaki prowadził, przywykł niewiele spać. Ale gdy już zasypiał, zapadał w głęboki sen."